ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, ознайомлений Виконавцем з його правами як суб'єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:
1) ідентифікаційні дані: прізвище, ім'я та по батькові;
2) відомості про електронну адресу;
3) відомості про номер телефону;
4) відомості про текст повідомлення;
Використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);
Поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);
Доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).
Сторони дійшли згоди, що Виконавець має право обробляти персональні дані Клієнта виключно з метою виконання цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Виконавець зобов'язується належним чином охороняти персональні дані Клієнта, забезпечувати їх конфіденційність та безпеку під час їх обробки.